Семінарське заняття № 2- 2 години

1. Поняття „орган державного управління, «орган виконавчої влади». Ознаки органу виконавчої влади.

2. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

3. Система центральних органів виконавчої влади. Місцеві, державні адміністрації.

4. Об`єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин.

Завдання для самостійної роботи – 5 годин

Поняття «система органів» має декілька смислових навантажень. Воно може фіксувати відокремленість певної групи державних органів, що входить до конкретної системи, від усіх інших видів органів, окреслювати цілком визначений суб`єктивний склад даної системи та підтверджувати наявність у сукупності суб`єктів державних органів певних ознак, притаманних соціальним системам.

Конституція України закріплює модель організації виконавчої влади, яка спирається Семінарське заняття № 2- 2 години на наведені аспекти розуміння виконавчої влади.

Президент України – як глава держави. Кабінет Міністрів – вищий орган в системі органів виконавчої влади: організація та правовий статус.

Питання

1. Компетенція органів виконавчої влади як основа їх адміністративно-правового статусу.

2. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України із Президентом України та Верховною Радою України.

3. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Повноваження міністра як керівника міністерства.

5. Місце органів місцевого самоврядування у системі органів виконавчої влади.

6. Система органів місцевого самоврядування.

7. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування у сфері державного управління.

8. Адміністративно-правовий статус державних підприємств і організацій.

9. Адміністративно-правовий статус релігійних Семінарське заняття № 2- 2 години організацій.

10. Адміністративно-правовий статус політичних партій.

11. Адміністративно-правовий статус професійних спілок

Опрацювати:

1. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 року N 2591-VI

2. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року N 3166-VI

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року N 586-XIV

4. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року N 1085/2010

5. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року N 1572/99

6. «Типове положення про міністерство України» затверджене Указом Президента України від 24 грудня 2010 року N 1199/2010

7. Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади Семінарське заняття № 2- 2 години» від 25 травня 2011 р. N 563

8. Постанову Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію урядових органів» від 28 березня 2011 р. N 346

9. Закон України «Про об'єднання громадян» 16 червня 1992 року N 2460-XII

10. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 23 квітня 1991 року N 987-XII

11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року N 280/97-ВР


documentaldqimb.html
documentaldqpwj.html
documentaldqxgr.html
documentaldreqz.html
documentaldrmbh.html
Документ Семінарське заняття № 2- 2 години